Malcolm, Berwyn, Dave, Cyril, Tudor and Rob at the Wieliczka salt mine near Krakow.